Sản Phẩm

Thông báo

Hệ Thống Phần Mềm Tự Động Hóa Doanh Nghiệp

Giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh từ khâu phân tích dung lượng thị trường, khả năng chiếm thị phần, giá bán cho các dự án, các sản phẩm.

Phần mềm Quản lý Nhân sự, Chấm công, Tính Lương (HRM-DS)

Sau đây là các lý do khiến cho phần mềm nhân sự – tiền lương là một trong những phần mềm có tỉ lệ sử dụng cao nhất trong doanh nghiệp:


Dịch vụ Công trực tuyến

Cơ sở dữ liệu về Dịch vụ Công là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân và tổ chức được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của bộ. Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp một địa điểm duy nhất để người sử dụng có thể tìm kiếm các thủ tục hành chính quan tâm. Cơ sở dữ liệu sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế và thiết lập một cơ sở lịch sử về hệ thống thủ tục hành chính.


Quản lý công văn giấy tờ, Điều hành công việc

Đòn bẩy cho chính phủ điện tử


Phần mềm giám sát chuyên nghiệp

Giải pháp thực tế cho nhiều bãi xe hiện nay


Ứng dụng Lịch vạn niên cho điện thoại Android

Chắc hẳn bạn đang muốn tìm bộ lich am mà nó vừa nhẹ vừa đầy đủ thông tin mà không có quá nhiều quảng cáo.


Ứng dụng Lịch vạn niên cho điện thoại iOS

Ứng dụng Lịch 2016 - 2017 bao gồm rất nhiều thông tin hay và bổ ích mà chưa phần mềm nào có.