Book Now - +84 932219268

Hệ Thống Phần Mềm Tự Động Hóa Doanh Nghiệp

Ngày đăng: 2019-09-10

Giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh từ khâu phân tích dung lượng thị trường, khả năng chiếm thị phần, giá bán cho các dự án, các sản phẩm 
-Phân bổ kế hoạch cho các năm của các dự án, các sản phẩm.
 
-Phân bổ kế hoạch cho các tháng của các dự án, các sản phẩm.
 
-Lập và kiểm soát kế hoạch marketing.
 
-Lập và kiểm soát kế hoạch về nhân sự.
 
-Lập và kiểm soát kế hoạch kinh doanh.
 
-Lập và kiểm soát kế hoạch doanh thu, chi phí cố định, chi phí biến đổi.
 
-Lập và kiểm soát dòng tiền.
 
-Lập và kiểm soát điểm hòa vốn.
 
-Hiển thị các chỉ số trên biểu đồ cho các phòng ban: marketing, kinh doanh, kế toán, nhân sự và các chỉ số tối ưu cho người điều hành doanh nghiệp.
 
-Báo cáo thống kê.
 
-Quản lý phân quyền cho người sử dụng hệ thống.

 


DSCo