Book Now - +84 932219268

Tôn chỉ hoạt động

Giải pháp toàn vẹn, Dịch vụ hoàn hảo, Niềm tin Khách hàng

Đem đến giải pháp, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, từ đó tạo dựng lòng tin yêu của Khách hàng. Từ năm 2012, Công ty DS Co., Ltd tập trung xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dựng trong các cơ quan nhà nước (như hệ thống thống công văn giấy tờ, hệ thống một cửa...); trong các công ty, đoàn thể (phần mềm quản lý Nhân sự, Lương, Chấm công, Quản lý dự án, Quản lý Công việc...) Trong nhiều năm gần đây chúng tôi đã và đang phát triển các ứng dụng cũng như trò chơi trên thiết bị di động theo xu thế của công nghệ trên thế giới. Hiện nay công ty quy tụ nhiều kỹ sư, cử nhân đã tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước.