DS Co., Ltd

DS Co., Ltd - Tập trung vào 2 mảng chính về là Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Phần mềm hệ thống và Các ứng dụng trên di động cho Việt Nam và trên toàn thế giới

Tôn chỉ hoạt động

 Đem đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng. Từ đó tạo dựng lòng tin yêu của Khách hàng

Văn hóa DS

Văn hóa là giá trị cốt lõi để gắn kế các thành viên, cũng chính là tiêu chí để DS xây dựng lên môi trường làm việc tận tâm, chuyên nghiệp:Khách hàng