Book Now - +84 932219268

Phần mềm Quản lý Nhân sự, Chấm công, Tính Lương (HRM-DS)

Ngày đăng: 2019-09-10

HRM-DS là một trong những phần mềm có tỉ lệ sử dụng cao nhất trong doanh nghiệpVì sao nên sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự - DS-HRM

Sau đây là các lý do khiến cho phần mềm nhân sự – tiền lương là một trong những phần mềm có tỉ lệ sử dụng cao nhất trong doanh nghiệp:

- Trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí công ty. Nếu tính lương dư, công ty sẽ mất thêm chi phí. Nếu tính lương thiếu, nhân viên sẽ không hài lòng, ảnh hưởng năng suất.
- Tính toán chi tiết rắc rối, nhưng lại không phức tạp. Khối lượng tính toán nhiều, nhưng lại theo một công thức nhất định. Đây là thể loại công việc phù hợp nhất để máy móc thay thế con người.
- Cần có một nơi lưu trữ toàn bộ thông tin về lương để phục vụ cho việc phân tích- hoạch định quỹ lương, tính thuế thu nhập .. Thông tin phải được lưu trữ có hệ thống, đúng chuẩn
- Sử dụng file xls có thể đáp ứng được nhu cầu tính lương, nhưng lại không đáp ứng được việc quản lý. Rất khó để phát hiện sai sót trong việc tính lương, trừ khi phải kiểm tra lại toàn bộ record
- Công thức tính lương có thể thay đổi vì nhiều yếu tố, sử dụng file xls sẽ rất khó quản lý
 
Về phần mềm  Quản lý nhân sự  - DS-HRM
- Hầu hết hiện nay các phần mềm Quản lý nhân sự đều hoạt động trên môi trường .NET, chạy trên local, các máy phải thực hiện cài đặt rất nhiều – khi có nâng cấp hay cập nhật đều phải dựa vào họ (Microsoft). 
- DS-HRM hoạt động trên môi trường internet, bảo mật
- DS-HRM là hệ thống kết hợp 3 chức năng chính: Nhân Sự – Chấm Công – Tính Lương. 3 chức năng này có thể hoạt động độc lập với nhau tạo thành những gói nhỏ riêng biệt hay cũng có thể liên kết với nhau để trở thành một hệ thống thống nhất, chia sẽ những dữ liệu chung của nhau. HRPRO-7 hiện có 3 phiên bản DS-HRM BASIC, DS-HRM Advance, DS-HRM Pro phù hợp với những nhu cầu của những loại hình doanh nghiệp khác nhau: nhà máy/cơ sở sản xuất, văn phòng, khách sạn/nhà hàng, trường học
 
Tính năng nổi bật
- Kết nối với máy chấm công hiện tại của công ty
- Quản lý ca
- Hợp đồng lao động
- Hợp đồng lao động tự động
- Quá trinh diễn biến chức vụ / nghê nghiệp
- Quá trình diễn biến lương
- Quá trình diễn biến các kỷ luật áp dụng
- Quản lý ngày phép
- Kế hoạch tăng lương
- Tiền lương
- Tự động tính lương dựa trên thông tin từ máy chấm công
- Chuyển đổi từ lương Net sang lương Gross
- Tự động tính các khoản phụ cấp và thưởng
- Bảng lương tự động
- Thông báo chuyển khoản tự động
- Lương ngoài giờ
- Tự động tính lương ngoài giờ
- Kiểm soát việc làm ngoài giờ
- BHXH
- Tự động tính BHXH
- Tự động in các báo cáo BHXH
- Thuế TNCN
 
Doanh nghiệp phù hợp
- Doanh nghiệp sản xuất với số lượng công nhân từ 200 đến 2000 người, có nhu cầu tự động hóa việc chấm công tính lương phù hợp với DS-HRM-RO
- Doanh nghiệp dịch vụ ( nhà hàng, khách sạn ) cần chấm công tính lương, có thể sử dụng DS-HRM - Advance
- Doanh nghiệp xây dựng, cần chấm công tính lương, sử dụng DS-HRM - Advance
- Doanh nghiệp với số lượng nhân viên ít hơn 200 người phù hợp với DS-HRM - BASIC