Book Now - +84 932219268

SỰ BÙNG NỔ CỦA AI VÀ YÊU CẦU NGÀY MỘT CAO ĐỐI VỚI SENIOR EXECUTIVE

Ngày đăng: 2023-06-02

Trong những tháng đầu năm 2023, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các công cụ AI. Chat GPT ra đời vào những con số người dùng đáng kinh ngạc của nó chứng minh AI có thể mang tính ứng dụng to lớn.Nhiều công cụ AI mạnh mẽ ra đời dự báo hỗ trợ nhiều ngành nghề khác nhau. Các công cụ: Chat GPT, Bard, NotionAI,... hay Dall-E, MidJourney, Stable Diffusion,... có thể được sử dụng để tạo nội dung, hình ảnh chỉ trong tích tắc với trình độ ngang bằng những nhà sáng tạo nội dung hình ảnh nhiều kinh nghiệm.

Theo một báo cáo gần đây của Goldman Sachs, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể gây ra những tác động rõ ràng đến nền kinh tế. Báo cáo ước tính rằng 2/3 số công việc ở Hoa Kỳ và Châu u, cũng như khoảng 300 triệu vị trí trên toàn thế giới, có thể bị tự động hóa trong tương lai nhờ các tiến bộ mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Báo cáo cũng lưu ý rằng 1/4 số công việc hiện có thể được đảm nhiệm bởi các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

AI sẽ thay đổi tương lai.

Chính vì vậy, yêu cầu đối với những Senior Executive ngày càng cao hơn, họ không chỉ có chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể như: Marketing, Sales, Vận hành mà cần hiểu các ứng dụng công cụ AI để làm những công việc mà các công cụ này có thể làm tốt và cao hơn là xây dựng một tool có thể tự động hoá các tác vụ lặp lại, tiết kiệm thời gian. Theo lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, thời gian tới nhiều đơn vị sẽ đưa vào yêu cầu tuyển dụng nhân viên biết sử dụng Chat GPT giống như Word, Excel. Giao tiếp với Chat GPT không khó nhưng viết prompt như thế nào để Chat GPT đưa ra kết quả đúng mong muốn của bạn, không cần sửa chữa nhiều cũng như đảm bảo tính chính xác về mặt thông tin chính là những kỹ năng cần thiết.