SSC Việt Nam là công ty bảo vệ ra đời sớm nhất tại Việt Nam ở những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 với hơn 100 văn phòng địa phương và khoảng 3000 nhân viên an ninh.